Բազմալեցու  զօրութենական ստեղնաշար 
1-  Սեղմել Ստեղնաշար կոճակի վրայ, ստեղնաշարը կ՛երեւայ:
2 - Ընտրեցէք ձեր լեզուն կամ լեզուները ստեղնաշարի աջ կողմը:
3 - Դրէք ցուցիչը տակի տարածքի վրայ:
4 - Կրնաք գրել հայ տառերու վրայ սեղմելով, կամ ուղղակի ձեր ստեղնաշարով, օգտուելով  եւ նայելով հայ տառերու տեղը:
5 - Ընդօրինակել
 Փակցնել ձեր գրածը ուր կը փափաքիք:
6 - Քանի մը լրացուցիչ ճշդումներ էջին ցած:
7 Տակը գրել.


Ճշդումներ:  Եթէ հայկական ստեղնաշար չ՛էք տեղաւորած  ձեր համակարգիչի վրայ կամ  եթէ ձեր ստեղնաշարը FRA-ի վրայ ձգած էք, A..; Ա  է, Z... Զ է ....եւայլն:
Ձեր համակարգիչի վրայ հայ  արեւելեան, արեւմտեան կամ ռուս...ստեղնաշար  տեղաւորելու համար, երթալ "Langues"....ու "Ajouter une langue ou un clavier"...սեղմել ընտրած լեզուներու վրայ: Ձեր պահպանակի ցած պիտի երեւայ FRA Ֆրանսերէնի համար ՀԱՅ HYW արեւմտեան հայերէնի համար, ՀԱՅ HYE արեւելեան հայերէնի համար....եւայլն
Ուշադրութիւն: Այս ստեղնաշարները qwerti-էն շնուած են ու քանի մը տառ շրջուած կրնան ըլլալ  W: արեւմտեան, E: արեւելեան
.